Wektor Group Sp. z o.o.

ul. Elizy Orzeszkowej 32 lok. 401, 15-084 Białystok, tel. 668 805 822