Wiosenne wyczyny

Głos Obywatela 1930 r-Opracował – Marcin Radzewicz

Foto.Marcin Koczorowski