Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. Dział eksploatacji wodociągów

ul. Usługowa 6, 15-521 Białystok-Zaścianki, tel. 85 741 81 15