Wojewódzki Szpital Zespolony Poradnia Urologiczna

ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 blok “B”, 15-950 Białystok, tel. 85 748 83 22