Zakład konserwacji i montażu urządzeń dźwigowych

ul. Hetmańska 10, Białystok, tel. 85 652 58 55