Zakład Naprawy Aparatury Medycznej inż. Jerzy Jurczuk

ul. Zaściańska 81, 15-546 Białystok, tel. 506 593 824