Zakład Przetwórstwa Rybno-Spożywczego Delfin

ul. Jachtowa 28, 15-587 Białystok, tel. 85 743 11 66