Zakład Robót Budowlanych

ul. Kujawska 69, 15-548 Białystok, tel. 85 743 74 67