Zakład szewski

ul. Słonecznikowa 35 lok. 5, 15-674 Białystok, tel. 501 619 360