Zamed s.c. Zakład naprawy aparatury medycznej

ul. Antoniuk Fabryczny 55 lok. 13, 15-741 Białystok, tel. 85 653 32 37