Zuchawała kradzież z włamaniem

Zuchawała kradzież z włamaniem

                                                                Gazeta Białostocka 1931 r.