Pierwsze kroki pani Mardasowej

                                                    Głos Obywatela 1930 r. opr.Marcin Radzewicz