Z  dnia  i nocy 2

Z dnia i nocy 2

                                                              Głos  Obywatela  1930  r.  opr. Marcin Radzewicz