Administracja os. Centrum Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej

al. Piłsudskiego 19 lok.1, 15-444 Białystok, tel. 85 662 92 22