Augustów, Siemiatycze i Łomża z nagrodami za najlepszą jakość życia mieszkańców.

Miasto Łomża zajęło 9. miejsce w zakończonej właśnie edycji Ogólnopolskiego Rankingu Miast na Prawach Powiatu 2022. Zestawienie po raz kolejny przygotował Związek Powiatów Polskich. Obecność w elitarnym gronie zwycięzców świadczy o bardzo dużym zaangażowaniu na rzecz rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, a także poprawy warunków i jakości życia mieszkańców. Laureaci Ogólnopolskiego Rankingu Powiatów i Miast na Prawach Powiatu 2022 zostali wyłonieni w 4 kategoriach: powiaty do 60 tys. mieszkańców, powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców, powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców oraz miasta na prawach powiatu.

W kategorii powiaty do 60. tys. mieszkańców zwyciężył powiat augustowski, zaś siemiatycki uplasował się na ósmym miejscu.

W trakcie oceny samorządów eksperci Związku Powiatów Polskich przyznają punkty w ramach wielu kryteriów ujętych w jedenastu grupach tematycznych, takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, rozwój społeczeństwa informacyjnego, obywatelskiego, czy też promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej rozwiązań z zakresu edukacji, kultury i sportu.