Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom Szansa

ul. Magnoliowa 4, 15-669 Białystok, tel. 85 663 01 41, 535 755 633

[email protected]

Czynne: PN – PT: 8.00 – 18.00, Karty płatnicze: nie

Okręgowa Izba Lekarska

ul. Świętojańska 7, 15-082 Białystok, tel. 85 732 19 35

[email protected]

Czynne: PN: 9.00 – 17.00, WT – PT: 7.30 – 15.30, Karty płatnicze: nie

Decybelek Stowarzyszenie Rodziców, Terapeutów i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu

ul. Kozłowa 25, 15-868 Białystok, tel. 600 371 001

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku

ul. Warszawska 6, 15-950 Białystok, tel. 85 743 54 03, 85 743 60 66

[email protected]

Czynne: PN – PT: 8.00 – 15.00, Karty płatnicze: nie

Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych w Białymstoku

ul. Świętojańska 22/1, 15-082 Białystok, tel. 85 732 82 20

Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym Mig-iem

ul. Zwycięstwa 8E, 15-703 Białystok, tel. 606 251 269, 797 923 031, 502 689 183, 506 802 011

[email protected]

Czynne: PN: 9.00 – 12.00, WT: 13.00 – 16.00, ŚR: 9.00 – 12.00

Automobilklub Podlaski

ul. Branickiego 19, 15-085 Białystok, tel. 85 732 76 85, 85 732 85 87, 85 741 67 80

[email protected]

Czynne: PN – PT: 7.00 – 19.00, Karty płatnicze: tak

Białostockie Stowarzyszenie Alzheimerowskie

ul. Swobodna 38 lok. 9, 15-756 Białystok, tel. 602 831 797

[email protected]

Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne. Zarząd główny

ul. Warszawska 11, 15-062 Białystok, tel. 85 743 51 18

Białostockie Stowarzyszenie Klub Abstynentów Krokus

Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 2, 15-111 Białystok, tel. 85 743 58 43