Decybelek Stowarzyszenie Rodziców, Terapeutów i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu

ul. Kozłowa 25, 15-868 Białystok, tel. 600 371 001