Charlie Chaplin  w Białymstoku

Charlie Chaplin w Białymstoku

                                                         

                                               Gazeta Białostocka Dzień Dobry! : dziennik ilustrowany 193104.01 
                                                                               Przedwojenny prima -aprilis  ?