Elektromiar s.c.

Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 6, 15-110 Białystok, tel. 85 675 43 43