Fałszerz weksli

Fałszerz weksli

                                                                            1931 Dziennik Białostocki