Historia o pięknej Helenie

1931 Dziennik Białostocki