Niezwykła tranzakcja z maszyna do szycia w tle

Niezwykła tranzakcja z maszyna do szycia w tle

                                                                                      Gazeta Białostocka 1932 r