Niezwykle ciekawa rozprawa

Echo Białostockie 1935 r.-Opr.Marcin Radzewicz