Niezwykle ciekawa rozprawa

                                                             Echo Białostockie 1935 r.