Po wyjściu z piwiarni i wariacki strzał

                                                              Głos Obywatela 1930 r.Opr.Marcin Radzewicz