Potworny śmiech wariata ze Starosielc

                                                                               Gazeta Białostocka 1932 r.