Remont w łomżyńskim szpitalu. Pacjenci zyskają komfort i nowy sprzęt.

Władze wojewódzkie podjęły decyzję o przeznaczeniu dotacji w wysokości ponad 1 mln 600 tys. zł na remont Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Te pieniądze będą przeznaczone na przebudowę i doposażenie istniejących pomieszczeń na Pododdziale Onkologii. Zostanie także zakupiony nowy sprzęt medyczny. Celem tej inwestycji jest polepszenie jakości i skuteczności leczenia pacjentów oraz poprawa ich komfortu.

W efekcie realizacji inwestycji zaplanowano zwiększenie do 16 liczby łóżek i utworzenie separatki oraz zwiększenie do siedmiu stanowisk dziennych. W zakresie poradni onkologicznej i poradni chirurgii onkologicznej wydzielona zostanie rejestracja oraz cztery pokoje, zaś w obrębie poradni zaplanowano utworzenie węzła sanitarnego na potrzeby pacjentów i personelu, dostosowanego również do potrzeb osób niepełnosprawnych.