Skandal towarzyski w Starosielcach

                                                         
                                                        Gazeta Białostocka 1932