Wykwintny oszut z listem gończym

                                                            Gazeta Białostocka 1932 r.