SP ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

ul. Fabryczna 27, 15-471 Białystok