fot. Podlaski Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku

Stara dróżniczówka w rejestrze podlaskich zabytków

Podlaska Wojewódzka Konserwator Zabytków, prof. Małgorzata Dajnowicz podpisała decyzję dotyczącą wpisu do rejestru zabytków budynku kolejowego – dróżniczówki znajdującej się w miejscowości Zajezierce na trasie kolejowej do Walił, a dawniej do ważnego węzła kolejowego w Baranowiczach.

Budynek kolejowy został założony na planie prostokąta, na fundamencie z ciosów kamiennych, murowany z cegły, nietynkowany, ze stropem drewnianym, nakryty dachem dwuspadowym z blachy płaskiej. Do dziś zachowano ceglany komin we wschodniej połaci dachu oraz w elewacji tylnej drewnianą dobudówkę, na ceglanym fundamencie, nakrytą dachem pulpitowym. Podobnie wybudowane konstrukcje znajdują się choćby w miejscowości Olmonty.

Budynek kolejowy w Zajeziercach jest nośnikiem wartości artystycznych. Posiada cechy stylowe budynków użyteczności publicznej należących do infrastruktury kolejowej przełomu XIX i XX w. Charakteryzuje się elewacjami licowanymi barwną cegłą, ożywionymi ceglanym detalem architektonicznym. Naroża budynku ujęto lizenami, a w trójkątnych szczytach zastosowano dekoracje w formie cegieł ułożonych schodkowo. Nad otworami okiennymi i drzwiowymi umieszczono odcinkowe łuki, wystające poza lico ściany. W narożach ceglane obramienie otworów okiennych i drzwiowych zostało zaakcentowane dekoracją w formie uszaków. Symetrycznie rozmieszczone okna decydują o harmonijnym wyglądzie obiektu – podała w decyzji wpisu do rejestru prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków.