Sublokator bez nazwiska i złośliwy Chonon

                                                              Głos Obywatela 1930 r.opr.Marcin Radzewicz