Ludzie bojący się mroku i snu

    Tempo 1935 r.
   
    Na zdjęciu Restauracja w Horelu Ritz w Białymstoku .Kadr z filmu Czarna Bama