Ulica Kijowska w Białymstoku

Z książki adresowej Białegostoku, rok 1932:

OCET
-Pianki E. Kijowska 12

SKÓRY
– Nisel. Kijowska 9

-Pomeraniec.Kijowska 9

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
-Zylberdik Cz. Kijowska 13

TKALNIE
– Abramowicz. Kijowska 1

– Dudak H. Kijowska 1

– Galant. Kijowska 1

– Jasinowski L. Kijowska 1

– Słucki M. Kijowska 1

– Szochna Wola. Kijowska 1

– Wolkin Z. Kijowska 21

– Wysocki Sz. Kijowska 1

– Zylberdyk. Kijowska 1