Będzie nowoczesny system w UDSK. Zmniejszy się ryzyko zarażania małych pacjentów.

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku dostał 300 tys. zł na rozbudowę systemu monitorowania pacjentów przebywających w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Młodzieży z Pododdziałem Pooperacyjnym i Leczenia Bólu. Decyzję o przeznaczeniu pieniędzy podjął zarząd województwa podlaskiego.

Rocznie w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii UDSK leczonych jest ok. 85 pacjentów. Obecnie odczyt danych dotyczących stanu ich zdrowia odbywa się bezpośrednio przy chorych, co naraża ich na ryzyko zakażenia ze strony personelu. Dzięki zmianie systemu będzie możliwe zdalne monitorowanie pacjentów. Osłabieni, na intensywnej terapii nie będą narażani na dodatkowe choroby.

Ludzie zarażają się przez bezpośredni kontakt z osobą zakażoną, na przykład poprzez uścisk dłoni lub rozmowę na bliskiej odległości. Zarażenie może także nastąpić poprzez dotknięcie przedmiotów lub powierzchni, które są zanieczyszczone wirusem i potem dotknięcie twarzy. W szpitalu, gdzie personel ma kontakt z wszelkiej maści chorby ryzyko zarażenia jest zawsze wysokie. Dlatego miejmy nadzieję, że system ten w szpitalu zostanie wprowadzony bardzo szybko.