Co powinna zawierać umowa kupna-sprzedaży samochodu?

Podczas kupowania lub sprzedawania samochodu konieczne jest podpisanie odpowiedniej umowy. Musi ona składać się z określonych elementów, by była ważna i pozwalała na rozwiązanie ewentualnych sporów. Co dokładnie powinna zawierać umowa kupna-sprzedaży samochodu?

Umowa kupna-sprzedaży samochodu

Podczas zmiany właściciela pojazdu konieczne jest spisanie odpowiedniej umowy. Pozwala ona na potwierdzenie dokonanej transakcji w przejrzysty sposób. Aby była zgodna z obowiązującym prawem, musi zawierać określone informacje. Są to takie dane, jak:

  • data i miejsce transakcji (warto dodać również godzinę),
  • dane osobowe obu stron (imię, nazwisko, PESEL, adres, numer dowodu lub paszportu),
  • dane dotyczące pojazdu (model, marka, numer nadwozia, rok produkcji, numer rejestracyjny),
  • kwota transakcji.

Na koniec umowa musi zostać podpisana przez obie strony. Zdarza się również, że do umów dołącza się dodatkowe dokumenty. Takie załączniki pozwalają na uniknięcie wielu przykrych sytuacji w przyszłości. Brak jakichkolwiek ze wskazanych informacji może być podstawą do uznania umowy za nieważną. Z tego powodu warto zadbać o to, by znalazły się w niej wszystkie niezbędne dane zapisane w czytelny sposób.

Czasem zdarza się, że samochód ma więcej niż jednego właściciela. W takiej sytuacji konieczne jest zawarcie w umowie danych wszystkich osób, do których należy dane auto. Wszelkie informacje wpisane w takim dokumencie muszą być zgodne ze stanem faktycznym. Jakiekolwiek próby zatajenia np. dokładnej sumy transakcji zadziałają na niekorzyść obu stron. Spisanie umowy kupna-sprzedaży jest bowiem tylko jednym z wielu kroków do uzyskania pełnych praw do użytkowania auta na swoich warunkach. Konieczne jest również zapłacenie podatku od jego wartości, załatwienie kwestii związanych z ubezpieczeniem czy przerejestrowanie auta.

Załączniki do umowy kupna-sprzedaży auta

Do umowy kupna-sprzedaży samochodu można dodać również konkretne załączniki. Pozwalają one na upewnienie się, że pojazd jest zgodny z ustaleniami. Są to takie dokumenty, jak np.:

  • ustalenie odpowiedzialności za ukryte wady,
  • oświadczenie o przekazaniu kluczyków i dokumentów,
  • oświadczenie o przebiegu,
  • oświadczenie o tym, że pojazd jest własnością osoby sprzedającej i nie podlega żadnemu postępowaniu sądowemu.

Takie dokumenty mogą ułatwić dochodzenie swoich praw w sytuacji, gdy okaże się, że podczas korzystania z pojazdu wyszły na jaw ukryte wady czy doszło do innych zdarzeń niezgodnych z ustaleniami. Nie są to obowiązkowe elementy, ale zdecydowanie pomagają w trakcie wszelkich sporów.

Jeśli chodzi o załączniki, podczas ich wypełniania trzeba zachować pełną ostrożność. Zdarza się bowiem, że samochód któryś raz z kolei zmienia swojego właściciela. Z tego powodu sprzedający nie zawsze jest pewny jego historii. Warto zawrzeć taką informację na dokumencie dla własnego bezpieczeństwa. Nie jesteś bowiem w stanie przewidzieć, czy nowy właściciel nie odkryje wad zatajonych jeszcze przez poprzedniego użytkownika samochodu, których Ty nie zauważyłeś. Wszelkie załączniki muszą być więc formułowane w przemyślany sposób.

Czy umowa kupna-sprzedaży samochodu może być spisana odręcznie?

W internecie znaleźć można wiele gotowych wzorów, w których wystarczy uzupełnić puste pola odpowiednimi informacjami. Jest to zdecydowanie najwygodniejsza opcja, ale zdarza się, że właściciel lub kupujący zapomni wydrukować takiego formularza. Wówczas istnieje możliwość stworzenia go samodzielnie na kartce. Najważniejszy jest bowiem nie sam wygląd dokumentu, lecz informacje, które się w nim znajdują.

Najlepszym rozwiązaniem jest korzystanie z gotowych formularzy, zarówno jeśli chodzi o samą umowę kupna-sprzedaży, jak i dodatkowe załączniki. W ten sposób nie zapomnisz o żadnej informacji i wypełnisz wszystkie pola w sposób przejrzysty. Przed wydrukowaniem konkretnego wzoru warto jednak sprawdzić, czy zawiera on wszelkie niezbędne dane. Wówczas proces kupowania lub sprzedawania samochodu przebiegnie bez większych problemów.

Materiał partnera