Ferie tylko dla dzieci? Dla dorosłych też są propozycje. Wojsko zaprasza.

Wojska Obrony Terytorialnej po raz kolejny organizują szkolenie podstawowe w ramach projektu „Ferie z WOT”, który został przygotowany z myślą przede wszystkim o pełnoletnich uczniach szkół średnich, studentach oraz nauczycielach. Jest to propozycja także dla rodziców, których dzieci w tym czasie będą spędzać czas na obozach zimowych. Szczególnie, że służba w Wojskach Obrony Terytorialnej cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodych ludzi. Co trzeci żołnierz tej formacji ma mniej niż 25 lat. Projekt „Ferie z WOT” jest skierowany do uczniów, studentów i nauczycieli, którzy w przerwie między semestrami chcieliby odbyć szkolenie podstawowego i rozpocząć służbę dla Rzeczypospolitej Polskiej. Szkolenie w Podlaskiem rusza 23 stycznia. Każdy, kto je ukończy, złoży uroczystą przysięgę wojskową. To otworzy drzwi dla wszystkich, którzy chcieliby związać się z wojskiem na dłużej.

Służba w WOT jest dobrowolna i skierowana przede wszystkim do obywateli polskich posiadających odpowiednie predyspozycje zdrowotne i sprawnościowe. Celem Wojsk Obrony Terytorialnej jest ochrona i obrona terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wspieranie Sił Zbrojnych RP w zadaniach związanych z obronnością kraju. WOT współdziałają także z innymi służbami mundurowymi w zakresie zadań związanych z bezpieczeństwem państwa i obywateli. Osoby pełniące służbę w WOT otrzymują wynagrodzenie oraz dodatkowe świadczenia, takie jak ubezpieczenie zdrowotne czy zwrot kosztów dojazdu na ćwiczenia.