Jak Icek zlikwidował “wielką miłość”

                                                             Gazeta Białostocka 1932 r.