Jest pozwolenie na budowę ekspresowej 19. Budowa ruszy wiosną.

Udało się uzyskać wszelkie pozwolenia na budowę drogi ekspresowej z granicy państwa w Kuźnicy do Sokółki. Wojewoda Podlaski wydał we wtorek decyzję administracyjną, która otwiera Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do ogłoszenia przetargu.

Pierwsze 5 kilometrów od przejścia granicznego droga będzie w standardzie drogi głównej przyspieszonej. Natomiast kolejne 10 km do Sokółki będzie już ekspresówką. Inwestycja ma być gotowa w 2024 r. W Sokółce będzie znajdować się węzeł drogowy, a ekspresówka w kolejnych etapach poprowadzi do Dobrzyniewa pod Białymstokiem. Ciągle nie wiadomo jednak jak prowadzić będzie trasa. Warto dodać, że przejście graniczne w Kuźnicy jest od wielu miesięcy nieczynne z powodu kryzysu migracyjnego, który wywołał białoruski dyktator. Trudno było jednak z tego powodu rezygnować z inwestycji. Wszyscy oczekują, że za jakiś czas wszystko się unormuje. Trasa ekspresówki będzie prowadzić nowym śladem, zaś ruch zostanie wyprowadzony z samej Kuźnicy.

Inwestycja jest prowadzona systemem projektuj i buduj. Oznacza to, że po zdobyciu pozwolenia nie trzeba ogłaszać przetargu. Wykonawcą będzie ta sama firma co zaprojektowała drogę. Dzięki temu skraca się czas realizacji, a po uzyskaniu pozytywnych decyzji administracyjnych można zaczynać. Wykonawca otrzyma plac budowy na wiosnę 2023 roku, gdy tylko nastąpią roztopy po zimie.