Featured Video Play Icon

Łomża tworzy obszar funkcjonalny z sąsiadami

Łomża nawiązuje współpracę z Nowogrodem i Piątnicą. Razem stworzą Miejski Obszar Funkcjonalny Miasta Łomży. Powołanie Związku gmin umożliwia opracowanie strategii, a następnie korzystnie ze wsparcia finansowego na realizację wspólnych projektów współfinansowanych ze środków strukturalnych Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2021-2027. Bez zawiązania tego samorządy korzystałyby wyłącznie z puli środków unijnych przeznaczonych dla całego Województwa Podlaskiego, a tak będą miały dodatkowo wyodrębnione środki do korzystania w ramach partnerstwa.

Prace nad wspomnianą strategią już trwają. Na jej potrzeby przygotowano diagnozę spoełczno-gospodarczą obejmującą obszar czterech samorządów. Strategiczny dokument powstanie w połowie 2023 roku w ramach projektu „Centrum Wsparcia Doradczego CWD-Plus”, realizowanego przez Fundację Funduszu Współpracy oraz Związku Miast Polskich na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>