Można dostać mieszkanie w Suwałkach. Wystarczy je wyremontować.

“Mieszkanie za remont” to nowy projekt Urzędu Miejskiego w Suwałkach. W jego ramach samorząd chce udostępnić pulę wolnych i niezamieszkałych mieszkań do wynajęcia. Osoby, które byłyby zainteresowane ich wyremontowaniem na własny koszt i we własnym zakresie będą mogły je wynająć na preferencyjnych warunkach. W na wynajem w ten sposób czeka 11 lokali o powierzchni od 16,00 m2 do 92,00 m2

By zostać uczestnikiem programu trzeba będzie spełnić określone warunki. Pod uwagę będzie brane m.in.:

  • kryterium dochodowe,
  • nie posiadanie tytułu prawnego do innego lokalu położonego na terenie Miasta Suwałki lub w powiecie suwalskim, w dniu zawarcia umowy najmu lokalu komunalnego,
  • zamieszkiwanie na terenie Miasta Suwałki,
  • brak zobowiązań finansowych wnioskodawcy z tytułu najmu lub bezumownego zajmowania lokalu mieszkalnego,
  • posiadanie niezbędnych środków finansowych na remont lokalu mieszkalnego,

Rekrutację do programu prowadzić będzie ZBM TBS.