Mysz narzędziem zemsty

Gazeta Białostocka 1932 r.