Skansen odrodził się po wojnie

15 km od Łomży odnajdziemy niewielkie miasteczko –  Nowogród. Ze względu na położenie posiadało niegdyś istotne znaczenie strategiczne. Pierwotny gród obronny, usytuowano w widłach Narwi i Pisy, a pierwsze wzmianki o nim datuje się na XI w. 100 lat później zmieniono jego lokalizację na obecną – naprzeciw ujścia Pisy. Tu na pograniczu Mazowsza i Podlasia powstał jeden z najstarszych murowanych zamków w kraju.

Współczesny Nowogród słynie głównie ze Skansenu Kurpiowskiego. Nosi on imię założyciela, etnografa Adama Chętnika. Pierwszy obiekt na placu zakupionym przez badacza stanął w 1923 r., co czyni go jednym z najstarszych w kraju. W wyniku wojny ucierpiały jednak niemal cały skansen. Ocalała jedynie brama wejściowa od strony rzeki. Po zakończeniu walk obiekt narodził się ponownie. Obecnie stanowi oddział Muzeum Północno – Mazowieckiego, a spośród innych skansenów w kraju, wyróżnia go dział bartniczo-pszczelarski. Badania archeologiczne dowodzą, że stoi on w miejscu dawnego zamku. Spacerując po okolicy można docenić strategiczne położenie już nieistniejących fortyfikacji z czasów Kazimierza Wielkiego. Skansen zgromadził w sumie 21 zabytkowych budynków pochodzących z lesistych terenów umiejscowionych między Narwią a dawniejszymi Prusami. Wejście do skansenu zdobi kurpiowska chata, a jednym z ciekawszych obiektów jest XIX – wieczny młyn wodny.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>