fot. UM Suwałki

Po raz dwudziesty suwalski “Pryzmat” świętował Dzień Wolontariuszy

Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT po raz dwudziesty zorganizowało obchody Dnia Wolontariuszy. Podlaskie Forum Wolontariatu było okazją do przekazania dowodów uznania dla ludzi poświęcających swój cenny czas i umiejętności niosąc pomoc innym. Na tym samym spotkaniu odbyło się także rozstrzygnięcie Regionalnych konkursów Koordynator i Wolontariusz Roku Korpusu Solidarności, a laureaci otrzymali statuetki i upominki za społeczne zaangażowanie w woj. podlaskim. Wręczono też medale wolontariuszom „Wolontariusz na medal” w uznaniu za bezinteresowną działalność społeczną. Szkołom modelowo współpracującym z wolontariuszami z województwa podlaskiego przekazano certyfikaty Korpusu Solidarności „Miejsce Przyjazne Wolontariuszom”.

Wolontariusz to osoba, która dobrowolnie podejmuje się wykonywania pracy społecznie użytecznej bez wynagrodzenia. Zazwyczaj działają w różnych organizacjach i instytucjach, takich jak szpitale, schroniska dla zwierząt, domy dziecka, organizacje charytatywne itp. Pomagają w wielu różnych dziedzinach, takich jak opieka nad chorymi lub potrzebującymi, pomoc w organizacji wydarzeń charytatywnych, zbiórki pieniędzy na rzecz różnych fundacji, itp. Wolontariusze często pełnią bardzo ważną rolę w wielu organizacjach, dzięki swojej chęci niesienia pomocy innym i poświęcenia swojego wolnego czasu na dobre sprawy. Warto wstąpić w ich szeregi.