Ryś w okolicy Krynek. Siedział w ambonie i oglądał teren!

Myśliwy z Łapicz pod Krynkami, który przyszedł do pracy, bardzo się zdziwił, gdy otworzył ambonę. Zastał tam Rysia!

Przypomnijmy, że to dzikie zwierzęta, które unikają ludzi jak ognia. Ten chyba był wyjątkowy.