fot, Krajowa Administracja Skarbowa

Służby rozbiły grupę przestępczą odpowiedzialną za przemyt 18,8 mln paczek papierosów do Polski

Wśród zatrzymanych było wielu celników, którzy mieli dbać o to, by papierosy do Polski nie trafiały. Tymczasem w ich domach znajdowało się mnóstwo gotówki, złota i innych wartościowych przedmiotów, które pochodziły z nielegalnego procederu.

W akcji wzięło udział blisko 200 funkcjonariuszy. Na terenie woj. podlaskiego oraz mazowieckiego zatrzymano 16 obywateli Polski, w tym 7 funkcjonariuszy z KAS, którzy pracowali w tym okresie na przejściu granicznym w Bobrownikach. Przeszukano ponad 30 miejsc. Funkcjonariuszy wspierały psy służbowe KAS szkolone do wykrywania pieniędzy. Na czele zorganizowanej grupy przestępczej stał obywatel Polski, pochodzący z woj. podlaskiego, a mieszkający w Warszawie, gdzie został zatrzymany. Mężczyzna był odpowiedzialny za zamawianie na terenie Białorusi papierosów, organizację przemytu papierosów przez granicę i ich dalszą dystrybucję.

W jego miejscu zamieszkania zabezpieczono m.in. 190 tys. zł, 95 tys. euro oraz 6 kg złota. Dodatkowo zabezpieczono znaczne kwoty pieniędzy pochodzące z przestępstwa, które mężczyzna ukrywał u członków swojej rodziny. Prokurator podlaskiego Pionu PZ KP przedstawił 59-latkowi zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, przemytu papierosów, prania brudnych pieniędzy i korumpowania funkcjonariuszy.

Sąd Rejonowy w Białymstoku zastosował wobec niego areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy. Członek grupy przestępczej, 49-letni mężczyzna, był odpowiedzialny za kontakty z zatrzymanymi funkcjonariuszami, m.in. wypłacał im pieniądze. W jego miejscu zamieszkania zabezpieczono 582 tys. zł.

Funkcjonariusze Podlaskiego Wydziału Terenowego BIW w sumie zatrzymali 7 funkcjonariuszy KAS. Mężczyźni z usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przyjęcia korzyści majątkowej w związku z pełnieniem funkcji publicznej w łącznej wysokości nie mniejszej niż 400 tys. euro, w zamian za umożliwienie przemytu papierosów w samochodach ciężarowych. W toku przeszukania ich miejsc zamieszkania zabezpieczono mienie w postaci pieniędzy i pojazdów o łącznej wartości 382 tys. złotych. Zatrzymani funkcjonariusze KAS zostali tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy. Wszczęto wobec nich procedurę zwolnienia ze służby.

Pozostałe zatrzymane osoby to 7 mężczyzn oraz 2 kobiety. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy i przemytu papierosów. 6 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych na okres 3 miesięcy, 1 osoba została objęta policyjnym dozorem. 2 podejrzanych zostało objętych poręczeniami majątkowymi po 300 tys. zł.

Struktura rozbitej grupy przestępczej była bardzo dobrze zorganizowana i zhierarchizowana. Istniał stały podział zadań i ról pomiędzy jej poszczególnymi członkami. Zabezpieczono majątek o wartości 8,8 mln zł należący do członków zorganizowanej grupy przestępczej – gotówkę w różnych walutach, 8 kg złota w sztabkach i biżuterii, kolekcjonerskie monety, luksusowe zegarki i pojazdy.