Featured Video Play Icon

Starorzecza Narwi w Tykocinie zanikają

Jeszcze w latach 70. ubiegłego wieku płynęła tędy rzeka. Po pracach melioracyjnych ta odcięta część Narwi stała się starorzeczem. Z roku na rok jego powierzchnia się zmniejsza a proces z każdym rokiem przyspiesza. Nagranie z drona pokazuje dobitnie głupotę urzędników, którzy zabrali się za regulowanie rzeki. Miejmy nadzieję, że kiedyś pojawi się taka ekipa, która ogłosi przywracanie starorzeczy tam, gdzie będzie to jeszcze możliwe.

Rzeka musi meandrować. Kiedy płynie prosto, gdy koryto jest jak rynna, to wszystko błyskawicznie spływa do morza. I takim to sposobem pozbywamy się wody pitnej. A ta jest bardzo potrzebna, bo gdy spłynie już do słonego morza, to wróci do nas dopiero w postaci deszczu. A te padają coraz rzadziej i intensywniej powodując lokalne podtopienia. Obecna polityka wodna nie wydaje się zbyt mądra.