Zabytkowa cerkiew w Supraślu stała się Pomnikiem Historii!

Andrzej Duda – Prezydent RP podpisał rozporządzenie w sprawie uznania za pomnik historii „Supraśl – klasztor męski Zwiastowania Najświętszej Marii Panny”. To piąty tego typu obiekt w województwie podlaskim. Pozostałe to Kanał Augustowski, Bohoniki i Kruszyniany i ich meczety i mizary, zespół kościoła pw. Chrystusa Króla (świątynia na os. Białostoczek) i kościół św. Rocha, a także Tykocin i historyczny zespół miasta.

Pomniki historii ustanawiane są od 1994 r. Do elitarnego grona pomników historii mogą dołączać obiekty architektoniczne, krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne lub ruralistyczne, zabytki techniki, obiekty budownictwa obronnego, parki i ogrody, cmentarze, miejsca pamięci najważniejszych wydarzeń lub postaci historycznych oraz stanowiska archeologiczne. Od roku 1994 r. Prezydenci RP wpisali na listę Pomników Historii 123 obiekty. Prezydent Andrzej Duda nadał ten tytuł 63 obiektom.