fot. UM Suwałki

Suwałki mają budżet. Nie będą szastać kasą.

Radni przegłosowali 16 do 7 budżet dla Suwałk. Czesław Renkiewicz, prezydent miasta przedstawiał go przed głosowaniem jako budżet rozsądku. – Nie jest to budżet ekstra rozwojowy, ale też nie jest budżet wielkiego ryzyka. Na pewno jest to trudny budżet, ale został zaprojektowany w sposób optymalny na te trudne czasy. Mimo ciągłych zmian związanych z dochodami jednostek samorządu terytorialnego związanych z „Polskim Ładem”, udało się zapewnić wzrost finansowania podstawowych dziedzin działań samorządu, tj. oświaty, pomocy społecznej oraz całego wachlarza zadań, który realizujemy jako Miasto na prawach powiatu – podkreślił w swoim wystąpieniu Czesław Renkiewicz.

Budżet Suwałk na 2023 rok wynosi ponad 576mln zł po stronie wydatków i ponad 512 mln zł po stronie dochodów. Niestety aż blisko 64 mln zł deficytu w tym na działalność bieżącą miasta, która po raz pierwszy w historii Suwałk będzie niestety w części finansowana z kredytu. Pozytywne aspekty budżetu to niewątpliwie inwestycje, które osiągną wartość bliską 90 mln zł. Głosowanie nad projektem budżetu poprzedziła dyskusja pomiędzy Radnymi, z którą będzie można zapoznać się w formie zapisu wideo na na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach.