Featured Video Play Icon

Miejski Konserwator Zabytków kończy działalność!

To być może zaskakujące, ale od 2023 roku w Suwałkach nie będzie instytucji miejskiego konserwatora zabytków. O te zadba wyłącznie Podlaski Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku. W teorii lepiej, bo oszczędniej, a jak w praktyce?

Są dwie strony medalu. Na jednej widzimy problem, który od lat jest sygnalizowany przez różne środowiska. Samorząd terytorialny w Polsce składa się z 3 szczebli. Podstawowym – wynikającym z konstytucji jest gmina. Dodatkowymi są powiaty i województwa. Z perspektywy mapy są to po prostu określone granice Polski podzielone na mniejsze części. W praktyce to cała masa urzędników do obsługi gminy, powiatu i województwa. Czyli tak naprawdę tego samego obszaru, bo gmina leży w jakimś powiecie, a powiat w jakimś województwie. Mało tego – ustawy, które regulują działanie samorządu terytorialnego wyznaczają wszystkim trzem szczeblom identyczne zadania. Tyle, że mają one być wykonywane na obszarze, którego dotyczy. O ile w jedną stronę – urzędnik wykonujący zadania dla gminy ogranicza się tylko do niej, o tyle urzędnik wykonujący zadania dla województwa niejako dubluje zadania tego pierwszego. Albo odwrotnie. Zatem jeżeli czytamy o likwidacji urzędu w Suwałkach i przejęciu jego zadań przez inny urząd, to w pierwszej kolejności widzimy tu oszczędności.

Z historii jednak niektórzy pamiętają, że była w Polsce taka partia co nazywała się PZPR. Wówczas samorządu terytorialnego nie było. Były tak zwane terytorialne rady narodowe. W praktyce to lokalni urzędnicy wypełniali polecenia zwierzchników z centrali. Należy sobie zadać pytanie – czy ktoś “z centrali” potrafi dokładnie rozpoznać i rozwiązać problemy lokalne? Praktyka PZPR i jej centralnego zarządzania pokazała że nie. Bo gdyby centralne planowanie i zarządzanie było dobre, to byśmy z tego dorobku korzystali do dziś. Jak będzie w przypadku zarządzania suwalskimi zabytkami przez województwo? Czas pokaże. Dodajmy tylko, że WUOZ posiada delegaturę w Suwałkach.